Genneper Molen . 2017

De Gemeente Gennep heeft aan de oevers van de rivier de Niers een prachtige lange vlonder aangelegd. Een nieuw gebied wordt bereikbaar en kan ontdekt worden door bewoners, toeristen, kanoers etc.. NOX kreeg opdracht een kunstwerk te realiseren dat de gedachte aan de grote oude Genneper watermolen terug zou brengen.


Keramiekmuur Gennep . 2016

In opdracht van de stad Gennep ontwierp stichting NOX een kunsttoepassing voor de verlengde stadsmuur. Deze bestaat uit nissen, met daarin de zeven belangrijkste Gennepse monumenten en, zwevend op een sokkel, een beeld van beschermheilige Norbertus.


Besiendershuis . 2014-heden

Besiendershuis in Nijmegen stimuleert bijzondere samenwerkingsvormen op het snijvlak van cultuur, kennis, kunst en ondernemerschap.
De dynamiek van de stad is het speelveld, daar het beste uithalen het doel. 


Bronbekers in beeld . 2013

Zeven kunstwerken op een oudlandgoedbrengen de werelden van defensie en kunstsamen ter gelegenheid van het 150- jarig bestaan van hetKoninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem.


Galerij Anatomisch Museum . 2012

Zesmonumentale vitrines met prismatische vlakken vormen met elkaar een voorgalerij die het museum binnen hetpreklinische hoofdgebouw van het UMC St. Radboud meer zichtbaar maakt.


Plaquette gedenkboek Nijmeegs verzet . 2010

Een bronzen plaquette met een gedicht van de Nijmeegse dichter Victor Vroomkoning  hangt op de westelijke keermuur aan de voet van de St.Stevenstoren. Binnen in de kerk ligt ter inzage het gedenkboek.


Kunst aan de Kade . 2009

Kunstwerken langs de Waalkade worden beschreven in een wandelroute.


Gedenkwand Raadhuishof . 2009

Ter gelegenheid van de 65e herdenking van het bombardement op Nijmegen, is aan de zijwand van het stadhuis dit informatiebord geplaatst.


Korfmachers . 2008

Twee granieten zuilen op het Hertogplein in Nijmegen visualiseren het vestingverleden van de stad.


Hertsteegpoort . 2007

Aankondiging van de herinrichting van het Hertogplein.


Walk of Fame . 2007

Een sterrentapijt met een lengte van 300 meter op de 'Via Gladiola', een ode van de stad aan de 40.000 wandelaars die deelnemen aan de Nijmeegse  4daagse.


Informatievoorziening Gedeputeerdenplaats . 2006-07

Roestvrijstalen tafel met lenzen en historisch beeldmateriaal waardoor hetvestingverleden vanNijmegen tot leven wordt gebracht. Geschenk van de Provincie Gelderland t.g.v. het 2000-jarig bestaan van de stad.


Banieren Gedeputeerdenplaats Nijmegen . 2006

Informatie voor het publiek over de restauratie van de beelden op het stadhuis.


Informatievoorziening Centrale Gelderland

Informatiebord ter gelegenheid van de oplevering van het kunstwerk Hi Five, op de 150 meter hoge schoorsteen van de electriciteitscentrale.


Jonge Bouwmeesters & Stadspoorten Revisited . 2005

Een omvangrijk cultureel-planologisch project in samenwerking met 350 basisschoolleerlingen, rijksbouwmeester Jo Coenen &T.U.Delft . Ontwerpoefening voor een nieuwe stadspoort met als doel het verbinden van het zuidelijk deel van Nijmegen met het toekomstige nieuwe noordelijke deel. Nog steeds zijn de ontwerpen van de kinderen zichtbaar op de Snelbinder, de fietsbrug die zuid met noord verbindt.


Literaire Bakens

De relatie van schrijvers en dichters met  Nijmegen wordt zichtbaar op markante plekken in de stad.