Stichting Nox richt zich op de ontwikkeling en begeleiding van (educatieve) projecten op het gebied van de beeldende kunst,architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw en landschapsarchitectuur, met de doelstelling: "Vanuit visuele deskundigheid nieuwe media en esthetisch vermogen in zetten om tot een bijzondere overdracht bij het publiek te komen".

 Stichting NOX is in 2005 opgericht door de Nijmeegse beeldend kunstenaars Jan-Wieger van den Berg en Corrie Kuijs.